Aeoliki Marine provides services to the commercial shipping, super-yacht and offshore industries. Our primary customers are ship owners operating worldwide, with fleets of tankers, container ships, bulk carriers, cruise ships, super-yachts, offshore vessels and ferries.

Founded in 2000 as a Limited Company by the business owner Thanassis Andreou, Aeoliki Marine remains a privately held UK company that has not veered from its roots of providing first class customer support and service.

The company has grown organically and over 300 customers trust us with their service provision each year because we understand their needs and respond quickly and effectively to their requirements.

We are an approved service centre, with the depth of internal experience and a wide network of partners and have the ability to access a large pool of Worldwide resources to deliver solutions quickly.

A Aeoliki Marine fornece serviços para as indústrias de transporte comercial, super-iate e offshore. Nossos principais clientes são proprietários de navios que operam em todo o mundo, com frotas de navios-tanque, navios porta-contêineres, navios graneleiros, navios de cruzeiro, super-iates, embarcações offshore e balsas.

Fundada em 2000 como uma companhia limitada pelo empresário Thanassis Andreou, a Aeoliki Marine continua sendo uma empresa britânica de capital fechado que não se desviou de suas raízes no fornecimento de serviço e suporte ao cliente de primeira classe.

A empresa cresceu organicamente e mais de 300 clientes confiam em nós com a prestação de serviços a cada ano, porque entendemos suas necessidades e respondemos com rapidez e eficácia às suas necessidades.

Somos um centro de serviço aprovado, com a profundidade da experiência interna e uma ampla rede de parceiros, e temos a capacidade de acessar um grande conjunto de recursos mundiais para fornecer soluções rapidamente.

Η Aeoliki Marine παρέχει υπηρεσίες σε εμπορικές ναυτιλιακές εταιρίες, σουπερ-γιοτ και υπεράκτιες βιομηχανίες. Οι κύριοι πελάτες μας είναι ιδιοκτήτες πλοίων που λειτουργούν παγκοσμίως, με στόλους δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, φορτηγών πλοίων, κρουαζιερόπλοιων, σκαφών αναψυχής και θαλαμιγών, υπεράκτιων πλοίων και ferry boats

H εταιρεία Ιδρύθηκε το 2000 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης Θανάση Ανδρέου και μέχρι σήμερα, η Aeoliki Marine παραμένει ιδιωτική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που εξακολουθεί να είναι πιστή στις αξίες της υψηλής ποιότητας παροχής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.

Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί οργανικά και πάνω από 300 πελάτες, εμπιστεύονται την παροχή υπηρεσιών μας κάθε χρόνο, επειδή κατανοούμε τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις τους.

Είμαστε εγκεκριμένο κέντρο εξυπηρέτησης, με πολλά χρόνια εμπειρίας και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που μας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια μεγάλη ομάδα πόρων σε όλο τον κόσμο για γρήγορη παροχή λύσεων.

Mae Aeoliki Marine yn darparu gwasanaethau i llongau masnachol, cychod hwylio ac eraill. Ein prif gwsmeriaid yw rheiolwyr a perchnogion llongau sy’n gweithredu y byd gyda fflydoedd o llongau cynwysyddion, swmp-gludwyr, llongau mordeithio, cychod hwylio, llongau alltraeth a fferïau.

Wedi’i sefydlu yn y flwyddyn 2000 fel cwmni cyfyngedig gan berchennog y busnes Thanassis Andreou, mae Aeoliki Marine yn parhau i fod yn gwmni preifat. Nad yw wedi crwydro o’i wreiddiau o ddarparu cefnogaeth a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf.

Mae’r cwmni wedi tyfu’n organig ac mae dros 300 o gwsmeriaid yn ymddiried ynom yn eu darpariaeth gwasanaeth bob blwyddyn oherwydd ein bod yn deall eu hanghenion, yn ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i’w gofynion.

Rydym yn ganolfan wasanaeth gymeradwy, gyda dyfnder o profiad mewnol a rhwydwaith o bartneriaid. Mae gennym mynediad at gronfa fawr o adnoddau i ddarparu atebion yn gyflym

View our Terms & Conditions of sale

GET IN TOUCH

Contact us with your requirements

Contact us